Целта на заниманията “Йога заедно” (за деца и родители) е:

–  да даде време на родителите да се включат в игрите на своите деца. Време, в което възрастните могат да покажат своя позитивен пример за поведение;

– това е час за посещение в света на децата. Свят, в който родителите влизат с инструментите на позитвното отношение, на поощрението,на положителното утвърждение: „Вярвам в теб”, „Справяш се чудесно”, „Знам че можеш”;

– смесеният час по йога е възможност за родителите и децата да открият приятелството в своите взаимоотношения, чрез общата дейност;

Заниманията включват хата йога практики по двама и в групи, общи творчески и задачи, пеене на мантра. В класа за „йога за деца и родители” ще се обменят и вдъхновяващи материали свързани с по пълноценното общуване между децата и възрастните.

Защо йога заедно

За детето първия и най-ярък пример за определено поведение е възрастният, който е най-близо до него. Когато даваме своя позитивен пример, той се запечатва в детското съзнание и рано или късно се реализира в характера на детето.

От всички игри за детето най-любими са тези, в които то усеща себе си значимо. Такива са игрите имитиращи дейността на възрастните, игрите, в които след саревнование някои се отличава като победител (за съжаление в тези игри повече са разочарованите) и игрите,  в които участва някой възрастен.

Най-ценните уроци, които можете да подарите на детето си са тези, в които участвате и вие, без значение какви са вашите компетентности, умения, каква е вашата професионална позиция. Времето, което отделяте на детето ви прави номер едно в неговите очи. Уважението е най-важната характеристика на хармоничните взаимоотношения.