СТИЛЪТ ЙОГА

Стилът йога, който преподаваме в йога студио Амбика е интегрална йога, вдъхновена от Свами Сатянанда. В заниманията по йога са включени практики от различни клонове на йога.

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД

Стремим се да подходим индивидуално към участващите и когато е необходимо да дадем поправим, без да се нарушава целостта на заниамнието.

ПРАКТИКА И ТЕОРИЯ

На всяко занимание освен практиката включваме и кратка теоритична част. Тази теория понякога е отделена за обяснение как въздействат самите техники. Друг път разглеждаме йогийски принципи, които може да се използват в ежедневието. В по-напредналите нива част от теорията е йога анатомията и йога психологията (по-фините аспекти на личността).

РАБОТА У ДОМА

С тези, които искат споделяме програмите от заниманието, като файл по имейл, за да повторят у дома последователността от пракитки.