Кратко описание на йога практики, които са включени в заниманията в Йога студио Амбика

Асана

Йога практики, които се изпълняват като физически се заемат определени пози на тялото.

В йога сутрите на Патанджали, понятието асана се обяснява като стабилна и комфортна поза. Понякога хората тълкуват това разбиране за асана като медитативна поза, която е неподвижна. В Раджа йога понятието асана се тълкува като специфична поза на тялото, която отваря енергийните канали, психичните центрове.

Асаните са инструмент за постигане на по-високо съзнание и стабилна основа за изучаване на тялото, дъха, ума и и по финните структури и аспекти на човешката личност.

Най-обобщено асаната е физическа поза, в която човек е в покой и в хармония със себе си.

Пранаяма

Трябва да се знае, че пранаяма не е нито дълбоко дишане, нито задържането на дъха само веднъж за по-дълго време.

Думата пранаяма има два корена “прана”, и “аяма”. “Прана” най-общо означава “жизнена енергия”, “жизнена сила” “аяма” разширяване, увеличаване. Пранаяма е процес чрез, който вътрешните пранични запаси могат да се увеличат, а количеството прана да се активира на по-високи честоти на трептене. Практиката пранаяма реално започва, когато действително сме осъзнали, изживяли връзката между дъха и енергийните структури на тялото, когато сме добили контрол над дъха, овладяли сме четирите основни елемента на дишането (вдишване, издишване, задържане на дъха в белите дробове, задържане след издишване на целия въздух).

Мудра

От санскрит думата мудра се превежда като “жест” или “отношение”, “състояние”. Целта на йога мудрите е да възстановят баланса в енергийните полета, праничните структури. Йогите изживяват мудрите като състояния на енергийния поток насочено към свързването на праничната реалност с универсалната или космичната. Мудрите са комбинация от финни, физически движения, които променят настроението, отношението, възприемането и задълбочават осъзнаването и концентрацията.

Мантра йога

Мантрата е вибрация. Основната, крайната мантра е ананда нади, или звукът на вибрациите в ядрото на атома. Навсякъде, където има движение, се появява и вибрация, която на свой ред създава много фин, едва доловим звук. Атомите са в постоянно движение и създават определени вибрации. Мантрата е звукова вибрация, която въздейства на по-фино ниво и променя менталния, емоционалния и психичния аспект на нашата същност. Мантрата ом, която пеем в началото на всеки йога клас е универсална космична мантра, която символизира четирите състояния на съзнанието.

Релаксация

Изпълнява се от позата шавасана и включва отделни семпли предмедитативни и медитативни практики, йога нидра и др.

Йога нидра

Йога нидра е една от практиките на пратияхара, където осъзнаването се обръща навътре. Буквално йога нидра означава “психичен сън”, сън с пълно осъзнаване. В тази практика тялото спи, но умът остава буден и слуша инструкциите. В психологията състоянието, което се достига в йога нидра се нарича полусън. Това е естествено състояние на сънливост преди заспиване или тъкната граница между сън и будност. Практиката йога нидра води своето начало от древна тантристка практика наричана няса. Свами Сатянанда Сарасвати я адаптира и представя на света като йога нидра по един систематичен и научен през 1960г.
(от статия в Yogamag “Йога нидра: нейните ползи и приложение” от Сидхарта Бушан – лектор към департамента по Йога психология на BYB, Мунгир)

Медатитативни практики

* Кая Стерям – стабилна поза на тялото
* Антар Мaуна – постигане на вътрешна тишина чрез насищане на сетивата със стимули получени от външната среда и от ума
* Аджапа Джапа – спонтанно повтаряне на мантра

Практическа теория

Темите ще са свързани с приложението на йога в нашето ежедневие