Карма йога – дефиниция

Карма се превежда като действие. Това действие може да е на физическото тяло, но мисълта и емоциите също са по-фина форма на действие. И всяко действие има кореспондираща реакция, ефект, резултат. Тези ефекти от своя страна са семената на нови действия. В много свещени текстове се казва, че това е кръг, който ни ограничава и пречи да живеем напълно освободени от страданията в нашия живот.
Карма йога е това дейтвие, което не поражда нови семена и не ни обвързва с бъдещи страдания.

Карма йога – няколко основни принципа.

Правилно отношение, осъзнаване, осмисляне, развиване на креативността, следване на човешката дхарма.

Правилно отношение

Едно от определенията за йога е баланс, равновесие, средния път. Карма йога е отношение на баланс към резултатите от действията които извършваме, без значение дали те са такива каквито сме се надявали или не.

Направи най-доброто

Да правим най-доброто, според личните ни възможностти и условията, които ни предоставя момента. Направи най-доброто другото остави – Do the best leave the rest.
Това което може да ни помогне в развиването на този карма йога принцип е разбирането, че вселената се проявява като отражение на безчетно много действия. Тези действия пораждат съответни реакции, които се отразяват по определен начин и в нашия живот. Свами Ниранджан дава пример за всяко действие като малка вълничка. Представете си вселената като окена от вълни, които се движат в разлчини посоки, срещат се разделят се и т.н. Една много сложна плетеница, която нашия интелект трудно може да побере. Същевременно това е една много прецизна формула, която следва определени зависимости, определени математически закони.

За да ги разберем ни трябват познания и ум способен да възприеме тази математическа формула от много висша математика.

Лесна математика – непривързаност към крайния резултат

Това, което можем да направим сега е да започнем да работим върху части от тази формула. Например две и две прави четири. Това е много опростена задача. Лесно може да бъде доказана и разбрана от нашия интелект.

Лесна математика е да разберем, че това, което често ни прави нещастни е привързаността към точно определен желан резултат. Привързаността е погрешно очакване, защото не взимаме под внимание, че крайния резултат, зависи и от влиянието на много други вълнички в тази вселена.

Карма йога е да не сме привързани с очаквания за крайния резултат. Когато резултатът е добър, да не позволяваме на гордостта да изпълни сърцето ни. Да не ни главозамае.  Ако тези резултати не са такива каквито искаме, да не страдаме, да не сме разочаровани.

Фокус върху личното усилие

Фокусът трябва да е в личното усилие, то е напълно достатъчно. Резултатът е плод на по-сложни взаимодействия между това наше усилие и много други външни за нас действия. На фона на тази много по-мащабна картина, изглежда наивно да взимаме насериозно крайните резултати. Нашето его се идентифицира с тези резултати и това е заблудата, която ни носи най-много тревожности. Ние не сме резултата, само услилието.

Осъзнаване

Също толкова важно е и осъзнаването на самото действие. Насочване на вниманието само върху това, което извършваме, това е динамична медитация. Може да не го постигнем от веднъж, но хубавото е че можем да опитваме колкото пожелаем пъти през деня. Нямаме нужда от йога килимче, от инструктор, от йога зала, стомаха да ни е празен, атмосферата да е тиха и спокойна.

Това осъзнаване изисква само някакво действие, а ние непрекъснато правим, нещо. Движим се, оперираме с предмети, взаимодействаме с хора, мислим, дишаме и т.н. Вниманието ни трябва да се слее напълно с действието. Пример за подобно преживяване е когато четете интересна книга и някой внезапно влезе, вие може да се стреснете, но ако този човек е малко по-внимателен може дори да не го забележите защото умът е изцяло ангажиран, напълно потопен. Това е форма на дхарана (концентрация), която може да доведе до спонтана дхяна (медитация).

Осмисляне

Като елемент от карма йога осмислянето, означава да можем да видим себе си „как реагирам, как оценявам действията, които трябва да изпълня? Дали още разделям живота си на духовен и материален”.
Карма йога ни дава възможност да свалим тази преграда. Да престанем да дели времето си на време за духовна практика и време „да изпълня светските си задължения”.

Развиване на креативността

Един от принципите на карма йога е да приемаш предизвикателствата. Те са възможност да реализираш още от потенциала, който носиш. Ние не сме само това, което можем сега, ние сме всичко, което можем да се научим.

Ако нямаме тревожността от това, че може да срещнем резултат, който не е равен на този, който сме търсили, ще сме много по-смели в приемането на нови предизвикателства. Тези предизвикатества ни дават възможност да растем. И така се доближаваме до още един принцип на карма йога, да следваш човешката дхарма. Това е един от неизмените закони на вселената – еволюция, развитие. И съзнателно или не всичко, което правим ни води в тази посока. С карма йога правим съзнателен избор да ускорим този процес на разстеж.

Дхарма

Друга идея, част от тази формула можем да изведем с една популярна поговорка, „всеки камък си тежи на мястото”.

Често не самото действие, а фактът че то не е подходящото за нашата природа, за нашата дхарма ни носи неудовлетвореност. Много хора вярват, че е добре професията да дава висок социален статус. Да позволява да си доставяме много луксове и да кара повече хора да ни се възхищават. Обществото е пълно с „проспериращи хора”, които живеят примирени с идеята, че човек за да успее в живота трябва да прави неща, които може да не са му присърце.

Просперитета обаче има различни форми. Има външен и вътрешен успех. Ако говорим за вътрешен просперитет, това е вътрешна хармония, стабилност в различни ситуации. Това е устойчивото приемане на предизвикателствата.

Прилагането на принципите на карма йога води то вътрешен просперитет. Когато вътрешния просперитет той привлича след себе си и външния.

Карма йога и сева
Когато вършим карма йога с отношение на бхакта, различните активностти са насочени в полза на цялото човечество, тогава тази карма йога се превръща в сева.

Още за карма йога – тук