Първо ниво (начинаещи)

Курсът за начинаещи систематично въвежда участниците в теорията и практиката на йога. Дава стабилна основа за самостоятелна работа вкъщи и е необходима стъпка за преминаване към следващите нива. Техниките, които се изучават развиват нивото на осъзнаване за собственото физическо тяло и различните процеси, които се случват в него.

Второ ниво

Изучават се нови асани (физически пози), пранаями (дихателни техники). По-задълбочено се работи с медитативни практики от групата пратияхара (отпускане чрез оттегляне на сетивата навътре). Развиват се етапите на йога нидра. Систематично и постепенно се овладява последователността от 12 пози – суря намаскар (поздрав към слънцето). Представят се нови теми от практическата теори.

Трето ниво

Курсът трето ниво е подходящ за хората, които вече познават практиката Суря намаскар, основни дихателни техники и са изградили спосбност да следят с осъзнаване реакциите на тялото и ума по време на йога практика.
Фокус на това ниво са класическите йога асани. Увеличава се продължителността на задържане в отделните физически пози и осъзнаването се насочва към по-фини центрове и структури у практикуващия. Напредва се с етапите на пранаями, които са правени на второ ниво и се изучават нови. Преподават се нови медитативни практикатики – аджапа джапа, тратак и др.

Напреднали

На това ниво се практикуват някои по-сложни асани, но винаги има и подходящи по-достъпни варианти. Задълбочават се теорията и различните техники на медитация. Това е група за хора, които вече са преминали предните три нива. Напреднали е термин, който означава йога практикуващи от по-дълго време, развили определена степен на осъзнаване и дисциплина в личната практика.