Курсовете по йога при нас имат цели, които могат да се разглеждат в краткосрочен и дългосрочен план. За постигането и на първите, и на вторите, обаче е важно личното усилие на самия практикуващ. 

КРАТКОСРОЧНИ ЦЕЛИ

По време на курсовете се надяваме да усетите сами ефекта на йога. Личното преживяване е най-голямата мотивация. Да дадем възможност да се запознаете с вкуса на йога е краткосрочната цел, която си поставяме.

ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ

Ако вкусът на йога ви е допаднал, в рамките на курсовете от основния модул ще имате възможност да минете систематично през базисните практики и теория на йога. Това ще ви позволи да добиете знание и увереност, за да практикувате съвсем самостоятелно у дома.