Поздрав към слънцето – суря намаскар

Слънцето почитано в различни древни култури Още в древността, слънцето е било почитано като едно от любимите божества в различните езически култури – вавилонци, персийци, гърци, жителите на древен Египет и Римската Империя. Култът към слънцето е бил силно изразен сред коренните жители на Северна и Южна америка. В Европа множество езически фестивали посветени на…

Read More