Главата, сърцето и ръцете

ГЛАВАТА, СЪРЦЕТО И РЪЦЕТЕ (от статия от „Йога садана панорама” том 1 на парамахамса Ниранджанананда) Йога твърди, че всеки индивид е комбинация от различни качества. Тези качества се проявяват в живота ни по различно време и те стават основа на нашите взаимодействия със семейството, обществото и светът. В нормалния живот ние използваме качествата на главата…

Read More