Размисли за нещата, които “притежаваме”

Тази първа история и краткия коментар след нея прочетох в книгата на Джак Корнфийлд. Има една стара история за известен равин, който живеел в Европа. Веднъж той бил посетен от човек, който пътувал с кораб по море от Ню Йорк, за да го види. Мъжът  пристигнал, до мястото където живеел равинът, широка къща на улицата…

Read More