Пръстенът с надпис “И това ще мине”

Прочетохме историята разказана от Екхарт Толе в книгатаа му “Нова земя”. “Древна суфистка история разказва, че в една близкоизточна страна живял цар, разкъсван между щастието и унинието. И най-малкото нещо го разстройвало или го карало силно да реагира, така състоянието на щастие бързо преминавало в състояние на неудовлетворение и отчаяние. Дошло време, когато царят окончателно…

Read More

Хари Ом Тат Сат – значение

В края на всяко занимание завършваме с мантрата Хари Ом Тат Сат. Понякога има питания какво значи този поздрав Хари Ом Тат Сат. Парамахамса Сатянанда обяснява: “Hari Om Tat Sat. Om is the supreme, transcendental being. Hari is all-pervading, immanent reality. The supreme reality is not only transcendent, it is immanent as well. It is…

Read More

Сатя – истинност

Яма – сатя (истинност) Да спазваш сатя означава да казваш истината, да изразяваш истинност в цялото си поведение, да не се преструваш и т.н. Когато мислим за сатя – истината, винаги можем да си спомним, че все още сме в позицията на слепците от историята “Слепите и слона”. Ние все още виждаме и разбираме нещата…

Read More

Ахимса – ненасилие

Йога е жива наука, която се опира на традиции от древността, но също се адаптира спрямо разбирането, нивото и нуждите на настоящето. Ето един прочит на ямите, оставени под формата на сутри от Патанджали.  Ямите са препоръки, които засягат външната дисциплина на човека, в неговите отношения със заобикалящия го свят, но и в отношенията на…

Read More