Направете си ретроспекиция: “Наистина ли се идентифицирам с предварителните представи?”

Направете си ретроспекция. Каква част от изминалия ден или изминалата седмица сте се чувствали разочаровани, ядосани, недоволни?

Колко пъти тези реакции са били плод на неосъществени очаквания? Имали сте идея как трябва да се подредят нещата, а те не са станали точно така.

Често без да осъзнаваме се вкопчваме в някоя представа. Когато тази предства не среще действителността в нас се събужда вулкан от негодувание срещу ситуацията, срещу човек, срещу природните условия и т.н.

Когато умът се асоциацира с представата, той започва да възприема като лично оскърбление конфликтът на реалността с тази представа. Така се ражда не една „житейска драма“. Изживяваме драма след драма, защото ума се асоцира с представата.

Първата стъпка в постигането на освобождение от този модел на погрешно асоцииране е да си дадем сметка, че сме въвлечени в него.  Станали сме зависими от различните си предварителни представи за нещата (дори и най-дребните) и сега първо трябва да осъзнаем това.

Развиване на наблюдателя – инструмент за справяне с измамното, погрешно асоциране на “Аза”

Способността да се наблюдава (осъзнава) в йога се развива с всички практики. Когато това качество се подсили, то започва спонтанно да се пренася в ежедневието. Йога вече не практика за 10-15 мин, или час и половина, или един семинар. Йога ще е начинът, по който живеете, осъзнавате себе си в ситуациите от деня. Постепенно човек започва да се разграничава от много поведенчески модели, които съзнателно или не е приемал за свое Аз.

“Аз”ът вече няма се идетифицира със счупената ваза, скъсаната дреха, изпуснатия автобус, мокрите дрехи в дъжда и т.н. “Аз”ът ще е този, който наблюдава. Когато не одобрява нещо, “Аз”ът ще променя, когато не може да промени мъдро ще се адаптира и намира полза за себе си.

На думи е по-лесно да се очертае пътя. На практика днес може да стиганете и само до интелектуално разбиране за ролята на наблюдателя.

При редовна тренировка, обаче непременно ще забележите, че тази способност да наблюдавате се разширява. След време чрез преживяване ще усетите силата на умението да бъдем зрител. Сила наречена в йога – драща, наблюдател.