Посланието на Коледа

Истинското значение на Коледа Рождество е свързана с името на Христос. Празнуваме раждането на Исус, спасителя Христос, Йогинът на изтока. Той се е родил в конюшня във Витлеем, при Мария и Йосиф, скромен селски дърводелец. Мария и Йосиф направили конюшнята дом за Христос, кралят, принцът на мира. Раждането на Исус се празнува по целия свят…

Read More