Основни йога понятия: Йога практика, йога садхана, йогийски стил на живот, йога философия

Йога практика – асана, пранаяма, медитация, техника на релаксация и т.н.

Йогийска практика или комплекс от практики, които изпълняваме от време на време в ежедневието или на йога курс, ако посещаваме такъв. Осъзнаване на основните елементи на съотвената практика и нейното специфично влияние върху тялото, ума, емоциите.

Йога садхана – постоянна, непрекъсната, редовна йога практика, която се следва за определен период от време.

Целите при тази йога садхана се определят от самата система йога. Осъзнаване за специфични промени в характера, навиците, в поведението във физическото тяло и ума.

Йогийски стил на живот – следване на естествените закони на природата, пренасяне на основния принцип на йога – баланс и равновесие към всички сфери на живота (хранене, сън, активност, работа и т.н.).

Осъзнаване за промените в отношението ни към хората ситуациите, приоритетите ни в ежедневния живот. Тази промяна в отношението идва спонтанно в резултат на промените, които възникват в резултат от садханата, която правим. Това не е самоналожена дисциплина.

Йога философия – тя съдържа изконни ценности, на които се основава, човешката еволюция.

Система от принципи, които ни насочват, водят в практическите неща от живота. Осъзнаване за причинно следсвтените връзки в по-голям мащаб, съотнесени към целия ни живот.