Позитивно утвърждение според възрастта

Санкалпата е позитивно утвърждение, което се повтаря, когато умът е релксиран.

Ако родителят реши да помогне със санклпа на своите деца, трябва да помисли добре за утърждение, което не олицетворява единствено неговите амбиции.

С по-големите деца (10г. нагоре) отделяме много време да дискутираме как да си формулират сами санкалпа.

Преди 8-9г възраст децата по-трудно формулират самостоятелно санкалпа.

В заниманията по йога с малките ползвам една за всички “Аз съм мъдър, силен и смел”

 Санкалпа за деца – “Аз съм мъдър, силен и смел”

Мъдър

Мъдър – мога да виждам и разбирам обективно нещата, в мъдростта винаги има и добронамереност по отношение на интересите на всички.

Мъдростта е различна от хитростта. Когато човек успява да намира бързи и лесни решения, които биха облагодетелствали само него, това е хитрост. Понякога действията, които проилзат от тези решения потъпкват живота, пространството, добруването на други хора.

Но хитростта рядко вижда причинно следствените връзки на всички неща в живота, не мисли в по-глобален план.

Мъдростта следва закона на дхарма. Дхарма разбирана като това, което идва естествено да се направи и заради това не създава противоречия и болки. Дхарма е свързана с природните характеристини на обектите и ситуациите. Мъдрият човек разпознава тези природни дадености, потенциали на нещата и действа. Така той винаги е в хармония с вселената и не оплита невидимите нижки на живота. Не прави възли, които носят страдание за него или други хора.

Силен

Иска се физическа, умствена, психическа и емоционалана сила и издръжливост, за да може човек да се движи напред и в моменти на бури. Бурите са част от живота. Тяхната роля е да ни трансформират. Силен трябва да е човек, за да премине през процесите на промяна и трансформация.

Смел

Смел значи да знаеш какво трябва да направиш, може и сила да има, но ако липсва кураж, човек няма да се осмели да направи нищо. Затова смелост е третата ключова дума, която присъства в тази детска санкалпа.

Обобщено:

Тази санкалпа утвърждава за децата да живеят живота си мъдро. ча не се оставят да бъдат пречупени и смело да продължават да следват, всеки посоката, която е избрал.

Тези качества правят човек, свободен, независим и му дават умения да плава в потока на различните събития и случки, които предстоят.