Ведическата традиция дефинира четири цели в живота, които са присъщи за всеки човек.

Четирите пурушартхи са:

Ардха – необходимостта от сигурност

Кама – желанията, силата, която стои зад всяко действие, “импулса зад всяко действие”

Дхарма – това, което е естествена склонност, природа

Мокша – търсене на свобода, освобождение

Ардха

Ардха може да се прояви на тамастично ниво като добиване на фалшиво чувство на сигурност от трупането на придобивки, връзки с хора, печелене на социални позиции.

В по-раджо-сатвично ниво осъзнаваме погрешните идентификации на аза с преходните неща в проявения свят. Разбираме откъдето идва чуството на несигурност. Като се развива вивека (правилно разбиране, преживяното знание за истинската същност на човека, на вселената и т.н.) и вайрагя (непривързаност) човек постига истинска реализация в ардха. Човек придобива по-устойчиво усещане за сигурност.

Ардха е свързана и с практичното поддържане на материалното ни тяло чрез набавяне, на храна, покрив и т.н.

Кама

Осъзнаваме какви са мотивите, желанията ни, търсенията ни, накъде ни водят те. Като човек се пречиства, желанията свързани с реализация в материален аспект намаляват, човек осъзнава, че желанията сменят своя характер. Вече се търси развитие на друг план, вътрешно-личностен. Човек иска да разгърне потенциала си, иска да постигне духовна реализация и т.н.

Дхарма

Дхарма – това, което е природа.

Когато се развие вивека и шудхата (чистота, искреност) човек може да започне интуитивно да следва, това което се нарича дхарма, да започне, да следва своята природа. Дхарма е присъщото, природата на нещо.

Дхармата на ябълковото дърво е да роди ябълки, дхармата на огъня е да дава топлина и светлина. Дхармата в най-висш план на човекото същество е да използва способността си да осъзнава, за да преоткрие своето духовно съдържание. В индивидуален план всеки има своя лична дхарма, която да изпълни в живота си или в определен етап на живота.

Мокша

Свами Вивекананда казва, че у всеки човек стои желанието да постигне свобода.

На тамастично ниво това желание може да се изрази и в разрушителни прояви. Всеки иска съзнателно или несъзнателно да се освободи от ограниченията.

Понякога липсва разбирането, че ограниченията са първо вътрешни, свързани с измамните идентификации за това кои сме. Но колкото и да търсим свободата на вън, извън социалния ред, извън икономическите условия, извън родствените връзки, извън дадени обстоятелство глада за свобода ще остава незадоволен, докато не се постигне тази реализация за нашата истинска същност.

Колелата на атомобила

Свами Ниранджан казва “пурушартхите са четирите колела на автомобила”, за да може да се движи и четирите трябва да са в изправност.

Четири пинципа, които можем да възприемем като садхана биха помогнали в реализиране на четирите пурушартхи. За тези принципи можете да прочете тук (4-ри принципа на по-висша садхана)