по-висша садхана

По-висша садхана

Четирите принципа, които биха помогнали в процеса на реализиране на четирите пурушартхи са:

Вайрагя – непривързаност;

Вивека – правилно разбиране. То идва от мъдростта на интуитивните прозрения и преживявания. Когато се пречисти агя чакра, вивека спонтанно се проявава;

Шуддхата – чистота, добродетелност (да бъдем искрени, истински, непресторени, да съществува съотвествие между интелекта (манас), речта (вача) и висшите аспекти на ума, това, което е над рационалния ум (будхи);

Мумукшутва – стремеж към съвършенство, към това, което няма дефекти, което е отвъд материалната форма.

Откъде идват нашите турбуленции в живота?

Защо ни е да знаем тези четири принципа? Защото те ни дават представа, откъде идват турбуленциите в живота.

Какво да правим с това знание:

  • Да осъзнаваме в ежедневните ситуации към какво сме привързани;
  • Колко често липсата на правилно разбиране ни провокира да правим погрешни заключение и предположения. Може да наблюдаваме тази взаимовръзка;
  • Да забележим вътрешното напрежение, което е резултат от противоречието между това към, което се стреми висшата проява на съзнанието и това, което казваме и правим.
  • Да си създаваме условия, които засилват стремежа ни към пълнота и съвършенство. Търсенето на преживяване на истинското.

 

Когато човек приеме като садхана тези четири принципа и ги наблюдава в живота си е хубаво да се започне воденето на духовен дневник. Духовният дневник е ретроспективно обобщение на това, което сме осъзнали за себе си в ежедневието.