Корените са духа, който е скрит вътре и непознат за нас.

Най-важната част от дървото не е стволът, а корените. Човек трябва да подхранва корените повече от всяка друга част, защото, ако те отслабнат, какъв живот ще има дървото? Може да го укрепите, но при една малка буря то ще падне, защото му липсва сила да стои право. От раждането си до смъртта си, ние се грижим за нашия ствол, клони, листа, цветя и плодове, но занемаряваме нашите корени.

Тялото ни представлява ствола. Клоните различните органи, кармендриите и гянендриите на тялото. Листата, цветята и плодовете представляват умът и различните преживявания на ума. Корените са скрити някъде дълбоко и ние никога не сме поглеждали навътре в нас, за да ги открием.

Корените са духа, който е скрит вътре и непознат за нас.

Защото не сме се погрижили за нашия дух, ние сме слаби физически, умствено, емоционално, психически и духовно.

Когато тялото се разболее, ние се опитваме да се грижим за него, защото тялото е посредника, чрез който можем да преживееме по-висши реалности на живота.

Когато умът стане немощен, опитваме да го лекуваме с различни терапии, които са познати.

Това е най-голямото безумие на човечеството, и това е причината поради, кояти не сме успявали да намерим задоволство, пълнота, щастие, здраве и собственото си място в живота. Това състояние на цялостно благополучие е към което трябва да се стремим.

(откъс от “Духовност и здраве” Свами Ниранджа, Делхи, 1995)