Асаните

Асаната като понятие разглеждана в хата йога има различно значение от това в раджа йога. В раджа йога думата асана се отнася към медитативна поза. В хата йога се счита че: „Асаните са специфични пози на тялото, които отварят енергиините канали и психичните пътища. Те са инструмент за постигане на по-високо съзнание и ни осигуряват…

Read More