Четирите цели в живота – пурушартха

Ведическата традиция дефинира четири цели в живота, които са присъщи за всеки човек. Четирите пурушартхи са: Ардха – необходимостта от сигурност Кама – желанията, силата, която стои зад всяко действие, “импулса зад всяко действие” Дхарма – това, което е естествена склонност, природа Мокша – търсене на свобода, освобождение Ардха Ардха може да се прояви на…

Read More