Мисли на Хазрат Инаят Хан

Желанията, които водят до реализиране на целта на нашето раждане на този свят. Съществуват пет аспекта, от които идва склонноста към изпълнение на вътрешната цел: желание за живот; желание за знание; жажда за власт; желание за щастие и желание за мир. Тези пет неща работят съзнателно или несъзнателно в дълбините на всяка душа. Работейки те…

Read More