Всички йога курсове при нас са разделени на нива.

Нивата позволяват систематично напредване чрез разпределяне на информацията по сложност или теми.

В отделните нива последователено и постепенно практикуващият се запознава с различни техники от йога, като теория и практическо изпълнение.

Развитието в по-напредналите нива е обвързано както с научаване на нови практики, така и с тяхното задълбочаване. Задълбочава се осъзнаването и личното преживяване.

Защо е необходима такава структура на йога курсовете може да прочете в статията “Йога стълба”.

Йога курсове: