Божествено Присъствие

Почувствай Божественото навсякъде,
във всяка форма, във всяка мисъл,
във всяко усещане и във всяко чувство,
във всеки момент, във всяка емоция.

Бог е във земята,
Бог е във водата,
Бог е във въздуха,
Бог е във огъня.

Бог е по-близо до теб
от собствения ти дъх.;
Той е по-близо до теб
от собственото то обоняние.

Усети, че твоето пространство
е изпълнено с Неговото Присъствие;
усети, че твоето тяло и ум
са изпълнени с Неговото Присъствие.

Усети божествения дух,
почувствай Неговото Присъствие в стените;
Прахлад е доловил Неговото Присъствие в колоната
и Нарасимха излязъл от тази колона.

Виж Бог в слънцето,
виж Бог в цветето,
виж Бог в дървото,
виж Бог в човекът.

Усети присъствието Му в рева на магаретата,
усети Го в лая на кучетата,
усети присъствието Му в звука на камбаните,
усети Го в тиктакането на часовника.

Каквото и да виждаш, то е Неговата проявена форма,
Хиранягарбха е Неговата непроявена форма,
Ишвара е неговия казуален аспект,
Брахман е Неговия трансцедентален аспект,присъствие

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.