(Откъс от сатсанг даден от Свами Ниранджан на саняски курс в Ганга даршан, който се превежда от 1 октомври 1992 до 31 март 1993, сатсанга е публикува в издание на “The wings of the Swan” том 4)

Има два вида знание. Едното хипнотизира, другото е освобождаваща сила. Целта на знанието не е да оковава към определена идея, доктрина или философия, а да разшири личната възприемчивост и да позволява човек постоянно да изследва нови измерения на своето същвство. Ето защо едно от правилата, което ще следваме в този курс е да не формираме определени предубеждения и представи, защото те са знание, което обвързва. Не възприемайте сляпо и никоя от моите идеи, защото това ще ви ограничи. Чуйте тези идеи и експериментирайте с тях, но открийте свой източник на опитност, която ще ви даде по-добро разбиране за вас самите, за йога, духовността и саняса. Бъдете отворени и анализирайте, наблюдавайте, преживейте, защото единствено чрез тази готовност да преоткривате нови неща ще стигнете по-далеч във вашия духовен живот. И така един от аспектите на духовност е всеобхватната и балансирана мъдрост, не знанието, което ни ограничава. Упанишадите изразяват тази идея, когато казват, че знанието може да отведе към светлина, но и към тъмнина. Знание, което е ограничено към определена идея води към тъмнина, докато отвореното отношение към знанието води към светлина. Един от принципите, които трябва да се следват от духовния търсач е отвореният ум. Това е традиционното разбиране за духовност.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.