Казва се, че хата йога пречиства нашата симпатикова и парасимпатикова нервна сисема и че те по някакъв начин са свързани с ененргийните полюси в нашето тяло, ида и пингала. Каква е връзката?

На запад хата йога означава асана и пранаяма. Ако отидете на асана клас там ще ви кажат „аз практикувам хата йога”.

Шаткарми

В действителност хата йога съдържа шест пречистващи практики наречени шаткарми или шаткрии. Това са нети, свързана с носовите пътища; дхаути, свързана с храносмилателния тракт; бхасти, свързана с отделителната система, наули, свързана коремните мускули; капалабхати, свързана
с предната част на мозъка и тратака свързана с епифизната жлеза.

Тогава след тях идват практиките асана и пранаяма, които не са част от хата йога, а от раджа йога. Стъпките на раджа йога са яма, нияма, асана, пранаяма, пратияхара, дхарана, дхяна, смадхи. Тогава, къде се вписва хата йога? В стъпката нияма има етап, който се нарича сауча (пречистване, чистота) и хата йога е част от него.

Трябва да пречистите тялото но как правите това? Вие пречиствате тялото, вътрешните органи, надисите, кръвта и т.н. Затова се практикува хата йога.

„Ха” и “Тха”

Най-автентичният текст за хата йога е „Хата Йога Прадипика”. В него се казва, че „ха” представя луната, а „тха” – слънцето и така „хата” означава единение, съюз между слънцето и луната.

Слънцето и луната символизират праната и ума, две сили в човека. Праната е енергията, умът е съзнанието.

Чрез ума получавате познание и този ум контролира гяна индриите (сетивата б.пр.). Праната контролира карма индриите (органите на действие). Ето защо петте гяна индрии и петте карма индрии контролирани съответно от ума и праната, символично са представени от думата хата йога.

Лявата ноздра се смята, че символизира луната, дясната – слънцето и те са свързани с ида и пингала нади.

В нашата модерна система ида и пингала съответстват на парасимпатиковата и симпатиковата нервна система. Двата надиса са свързани с лявата и дясната половина на мозъка.

Ида макар, че тече от ляво е свързана с дясното полукълбо, пингала тече от дясно, но е свързана с лявото полукълбо.

Установено е, че когато потокът през дясната ноздра е по-активен, а през лявата блокиран, могат да се наблюдават определени активности в лявата страна на мозъка. По същия начин, когато дясната ноздра е по-запушена, а лявата свободна, активност може да се наблюдава в дясната страна на мозъка.

Също така е установено, че температурата на дъха в дясната ноздра е леко по-висока отколкото в лявата. Слънцето е топло, а луната студена.

Двата надиса ха и тха (ида и пингала) се движат в рамките на гръбначния стълб, като го пресичат минавайки алтернативно по двете му страни. Пресичат го през шестте психични центъра и накрая завършват на върха на втория шиен прешлен. Те почти винаги са небалансирани. Ще ви дам пример.

Съществува ритмичност на дъха, която е проверена със стотици експерименти. Дългогодишни проверки при различни хора са потвърдили, че алтернативната промяна на активността на дясната и лявата ноздра зависи от лунните цикли.

Ида и пингала през лунните фази

През първия ден на лунния цикъл при изграв слънце ще открием, че при здрав човек лявата ноздра е по-активна и това според древните текстове продължава да е така още час и двайсе минути. След това дясната започва да предоминира. И така те се сменят алтернативно през първите три дни. На четвъртия ден при изгрев слънце по-активна е дясната ноздра и това продължава следващия час и двайсет минути.

Ако се появи заболяване този ритъм се обръща. Специалисти в тази наука могат да кажат „Коя ноздра е отпушена, лява? Не сега е време за дясната, това означава, че вероятно се разболяваш.”

Липсата на баланс

Липсата на баланс в ритъма на ида и пингала означава, че има смущения в естествения ред на функциониране на парасимпатиковата и симпатиковата нервна система. Ако вашата вегетативна нервна система работи правилно, тогава този ред, който описахме по-горе ще следва.

В случай на шок, страх, трагедия, физическо напрежение, преяждане, недохранване, прекалено оживление, страст и т.н. ритъма на вегетативната нервна система се смущава, тогава сварата (потока на определена ноздра) също ще се промени.

Пълен баланс

А какво се случва, когато има пълен баланс между двете ноздри? Това е моментът, когато сушумна нади започва да тече. Когато ида и пингала нади са в пълен баланс вегетативната нервна система също е в баланс.

Това може да се постигне с шаткармите от хата йога, с петнайсет минути пранаяма или чрез медитация, ако тя е много дълбока. И ако сте силно концентрирани в този момент изживяванията, които получите докато сушумна нади е събудена ще са духовни изживявания.

(Ученията на Свами Сатянанда Сарасвати том III)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.