Откъс от лекция на Парамахамса Сатянанда – Мантра риши и девата, издадена в “Ранните учения” на Парамахамса Сатянанда

Много хора смятат, че мантрите са част от език, зависят от неговите правила и граматика. Мислят, че мантрите имат определено значение като другите изречения. Някои вярват, че тези мантри са формулирани от няколко човека, които познават добре санскрит и други древни езици. Но аз мога да ви кажа, че науката за мантра не е еволюирала по този начин. Възникване на мантрата Има определен начин, по който възниква мантрата. Ако тя не се появи по тази начин, ще бъде шлока. В санскрит може да срещнете две понятия мантра и шлока. Шлока означава строфа, такива шлоки са Гита и Рамаяна или всеки друг свещен текст. Та са поезия. И така мантрата не е шлока. Тя не е говор, писание или мисъл. Тя е нещо, което се проявява като звук.
Според ведическата етимология литературното значение на мантрата е „това, което се разкрива в дълбока медитация”. Думата мантра е образувана от два корена „ман” и „тра”. Ман означава дълбока медитация, тра – освобождаване. И така мантрата е проявен звук. Как се случва това? В човешкото съзнание, подсъзнание и безсъзнание има различни образи, влияния, идеи и впечатления. В подсъзнателния и несъзнателния ум те възприемат формата на символи. В съня, в медитация, и в общото си поведение подсъзнанието се изразява чрез символи. Това е широко дискутирано в модерната психология. По време на сън това, което виждаме и чуваме се счита за символ на подсъсзнанието. Има също и символи на несъзнаваното, но те не се разкриват на всеки. Те са разкриват на малцина и това са много силни хора или по-скоро трябва да кажа много чисти хора. Тези хора са способни да чуят звук или дума от несъзнаваното и тази дума е мантра. Мантрата се разкрива в много дълбоко психично състояние, където индивида е напълно изгубен за понятието „Аз” и за светските изживявания, и когато само вътрешната светлина стои пред него. Тези звуци се наричат мантри, та са чути от него, когато е осъзнаването му е било обърнато навътре, или малко преди това. По тази причина казваме, че Ведите, Библията, Корана са божествени думи, а не написани от човек. Помнете, че когато съзнанието напълно се отдръпне, подсъзнанието също се отдръпне, тогава в нас започва да оперира трета сила. Ако в такъв момент нямате власт върху себе си, се появяват определени откривания. Те обикновено са познати като риши. В санскрит думата риши означава „вътрешна виждане, видение”
Пророк този, които вижда безсъзнателното Ето защо мантрите, които често се появяват в тантра шастра или мантра шастра са мантри разкрити на различни хора по различно време. Защо се случва така? Защо не се разкрива една определена мантра на всички. Защо на различните хора са били разкрити различни мантри? Отговорът е прост. Винаги помнете, че безсъзнателното на всяка личност е различно. Само свръх съзнанието е едно и също при всички. Мантрата се получава през безсъзнателното, а всичко в безсъзнателния ум е различно: несъзнаваните впечатления, безсъзнателното излъчване е различно. Кои са тези хора, на които им се разкриват мантрите? Правилната дума за тях е риши. Риши не означава светец или махатма (велика душа). Риши означава пророк, виждащ. Виждащ какво? Виждащ безсъзнателното. Знаете ли какво е безсъзнателното? Това не е нещо, което трябва да наричаме напълно безжизнена част от съзнанието. Не безсъзнанието е това състояние, в което външното съзнание не е там, но не е негативно състояние. В този контекст хората, които виждат своето несъзнание се наричат риши. Затова безсъзнателното е сила. То не е празнота, когато няма съзнание, не е негативно състояние. То е много по-силно от това състояние на съзнание, в което се намираме в момента. То е различно състояние на съзнанието, но част с която ние не оперираме в момента. Затова казваме, че безсъзнателното не е обикновено състояние на съзнанието. Ришите са тези, които са навлезли в това състояние и са имали контакт с първичния звук на тяхното същество чрез дълбока медитация. Те са усетили и осъзнали чутия от тях звук като мантра. Някои от тях са чули рича. Рича означава „ сбор от мантри” по-късно тези рича са били събрани и оформени като книги, не само на хинди, но и писания на други религии. Ведите се смятат за разкрити в медитация книги, но други хора смятат, че те са са написани от човешка ръка с мастило така че как могат да са такива. Само тези, които практикуват медитация могат наистина да го разберат.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.