Ако децата живеят в омраза, те се научават на борба

Ако децата живеят с подигравки, те израстват срамежливи

Ако децата живеят в търпимост, те се научават да бъдат търпеливи

Ако живеят с окуражаване, се научават на увереност

Ако децата живеят с възхваления, се научават да оценяват

Ако живеят в честност, се научават на справедливост

Ако живеят в сигурност, се научават да вярват

Ако децата живеят с одобрение, се научават да вярват в себе си

Ако децата живеят с приемане и приятелство, се научават да намират любовта в света.

Дороти Лоу Нолт

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.