ГЛАВАТА, СЪРЦЕТО И РЪЦЕТЕ
(от статия от „Йога садана панорама” том 1 на парамахамса Ниранджанананда)

Йога твърди, че всеки индивид е комбинация от различни качества. Тези качества се проявяват в живота ни по различно време и те стават основа на нашите взаимодействия със семейството, обществото и светът.

В нормалния живот ние използваме качествата на главата интензивно. Главата се свързва с качеството рационалност, интелект, но главата също има потенциала да разбере това, което интелектът не може.

Има две нива на човешко изживяване. Едното е външното, което е физическо и материално. Другото е вътрешно ниво, което е психично и духовно. И на двете нива на човешка опитност осъзнаването, знанието, разбирането и мъдростта, които получаваме се прилагат, за да се развие и подобри нашия живот. Каква е целта да се придобива знание на външно ниво? Целта винаги е била да подобри нашия ум, взаимодействия, поведение и действия. Ако добиването на знание не ни дава способността да координираме и усъвършенстваме нашите действия, нашето поведение и нашето вътрешно изразяване, тогава няма смисълът добиването на това знание. Разширяването на нашата ментална възприемчивост ни прави способни да взаимодействаме със света по-ефективно и ефикасно. Съгласни ли сте с това? Това означава,че силата на интелекта играе жизнена роля в нашия живот, но ние използваме само част от способностите на нашата глава и сме се ограничили да действаме само по определен начин.

Тези граници, тези условности може да бъдат и негативни и позитивни това зависи от начина, по който прилагаме мъдростта и знанието придобити от нас. Ако прилагането на рационалността се прави със себична цел, за да постигнем временно задоволство и наслада, статус и име, тогава това знание става ограничено. Ако качеството  рационалност се използва, за да развием нашата собствена природа, ако се използва, за да ни доближи до реализация на висшата същност в нас, тогава това знание обширно. И така една от целите на йога е да събуди другия аспект интелекта, където осъзнаваме вътрешните изживявания. Това ни помага да изградим личността си по по-добър начин.

Другото качество, което използваме често в нашия живот е способността на сърцето. Сърцето винаги и представлявало емоциите, сензативността, аспектът на чувството, но дори способността на изразяване на качествата на сърцето са били ограничавани. Аспектът на чувството е прекалено центриран и насочен към себезадоволяването, ние не сме били способни да развием необусловената природа на сърцето. Това е едно от другите усилия на йога практиката.

Третото качество, което изразяваме в животът си е това на ръцете. Ръцете представляват способността да извършваме действия творчески. Тази способност на ръцете произлиза от баланса между главата и сърцето. Ако главата не е в ред, тогава отново действието няма да е правилно, ако сърцето не в ред тогава отново действието няма да е правилно. Това са трите основни качества, които се проявяват на преден план в нашия живот и целта на йога е да извиси проявената природа на тези три качества, за да се постигне перфектност и пълнота. Това може да ни помогне да живеем животът си по-пълно с по-голямо разбиране за себе си и връзката ни със света и космоса, но в същото време трябва да  разпознаваме ограниченията на живота, в който живеем.