Историята по-долу е нещо, което може би вече сте срещали като идея, а може и да не сте.
Ехото (животът) винаги връща това, което сме изпратили като послание във вселената с думи или с дела. Там е работата, че понякога ограничени от нашето разбиране за време, ние не успяваме да открием връзката на нещата, защото тя се е разтеглила дотолкова, че не можем да я разпознаем. Ехото отразява мислите и отношението ни, които можем да осъзнаваме.  Понякога ехото отразява неща, които с в нас, на несъзнателно ниво, неща за които дори не подозираме, че носим в себе си. Този ехо ефект е колкото очевиден толкова и скрит, защото с нашето осъзнаване все още не можем да обгърнем широтата на всичко, което се случва през цялото време в нас и около нас.

И тук идва на помощ йога. По време на нашите класове постоянно чуваме инструкцията осъзнай. Започваме да тренираме осъзнаването от по-осезаемите неща, като осъзнаване на тялото, на движението, към осъзнаване на по-фините планове на нашата същност: мислите, емоциите, праната (жизнената енергия) и т.н. Започваме постепенно да надскачаме разбирането си, че вселената е само това, което виждаме, докато един ден разбирането стане преживяване. И тогава Ехото ще отразява ясно и за нас всичко което мислим, правим и казваме.

Ехото

Баща и син се разхождали в планината. Неочаквано синът паднал и извикал „Ооооох!!!”
За негова изненада, чул глас, който отговорил от някъде в планината: „Ооооох!!!”
Любопитен синът извикал: „Кой си ти?”
Получил отговор: „Кой си ти?”
И тогава извикал към планината; „Моите уважения!”
Гласът отговорил: „Моите уважения!”
Подразнено от отговора момчето извикало: „Страхливец!”
И получило обратно: „Страхливец!”
Тогава погледнало объркано баща си и попитало: „Какво става?”
Бащата се усмихнал и казал: „Сине обърни внимание.” И извикал: „Ти си шампион”
Гласът отвърнал: „Ти си шампион”
Момчето било изненадано, но не разбирало. Тогава бащата обяснил на сина си, че хората наричат това ЕХО, но в действителност, това самия ЖИВОТ. Той ни връща всичко, което кажем или направим. Нашия живот е отражение на нашите действия. Ако искаш повече любов в света, създай повече в своето сърце. Ако искаш повече талант в отбора си, поработи върху своя талант. Тази връзка се отнася за всичко, за всеки аспект на живота; Живота ще ви върне всичко, което сте дали.
Твоя живот какъвто го познаваш не е случайност. Той е отражение на теб самия.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.