Гуру, може да е човек, но Гуру е и повече. Това е форма на енергията, която ни подтиква, да се развиваме, да растем, да се учим. В една много хубава книжка “Дете на зората” от Гаутама Чопра, се разказва за едно момче, което в своето приключение среща тази енергия материализирана под най-необикновени форми. Друг пример за тази гуру енергия може да прочетем в историятата за Дататрея и неговите 24 учителя. В Саняса Даршана Свамиджи пише, “Самият живот става Гуру (Учителя), за този който искрено желае да учи.”

Гуру Падука стотрам, също познат като Гуру Паадукабхям е прекрасна молитва написана от Ади Шанкарачария. Под формата на поезия той посвещава своята отдаденост и почитанеие на лотoсовите нозе на Учителя (гуру).

Гуру падука стотрам

Anantha samsara samudhra thara naukayithabhyam guru bhakthithabhyam,
Vairagya samrajyadha poojanabhyam, namo nama sri guru padukhabyam. 1

Kavithva varasini sagarabhyam, dourbhagya davambudha malikabhyam,
Dhoorikrutha namra vipathithabhyam, namo nama sri guru padukhabyam. 2

Natha yayo sripatitam samiyu kadachidapyasu daridra varya,
Mookascha vachaspathitham hi thabhyam, namo nama sri guru padukhabyam. 3

Naleeka neekasa pada hrithabhyam, nana vimohadhi nivarikabyam,
Nama janabheeshtathathi pradhabhyam namo nama sri guru padukhabyam. 4

Nrupali mouleebraja rathna kanthi sariddha raja jjashakanyakabhyam,
Nrupadvadhabhyam nathaloka pankhthe, namo nama sri guru padukhabyam. 5

Papandhakara arka paramparabhyam, thapathryaheendra khageswarabhyam,
Jadyadhi samsoshana vadaveebhyam namo nama sri guru padukhabyam. 6

Shamadhi shatka pradha vaibhavabhyam, Samadhi dhana vratha deeksithabhyam,
Ramadhavadeegra sthirha bhakthidabhyam, namo nama sri guru padukhabyam. 7

Swarchaparana makhileshtathabhyam, swaha sahayaksha durndarabhyam,
Swanthachad bhava pradha poojanabhyam, namo nama sri guru padukhabyam. 8

Kaamadhi sarpa vraja garudabhyam, viveka vairagya nidhi pradhabhyam,
Bhodha pradhabhyam drutha mokshathabhyam, namo nama sri guru padukhabyam. 9

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.