Всеки ден се публикуват нови сатсанги на различни теми. Сатсанг буквално означава “в комапнията на истината”. Това са разговори, срещи с духовни учители, мъдреци, хора, които имат по-дълбоко познание за видимите и невидимите аспекти на вселената, за живота и неговия смисъл. Тук може да четете на английски сатсанги с Парамахамса Сатянанда.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.