Какво са мудрите?

(откъс)
Мудрите са психични, емоционални, религиозни и естетически пози.

Има много мудри и те означават различни неща в зависимост от употребата им и разбирането им от хората.
В Индия мудрите заемат важно място и в изкуството, и в духовните науки.

В Бхарат натяам имаме танцови мудри, това е един аспект. В бхакти културата има различни религиозни мудри, това е друг аспект. Също така има мудри за медитация, което още един аспект. Имаме също и йога мудри като випарита карани мудра, кечари мудра, йога мудра, шамбхави мудра, насикагра мудра и много други.
Мудрите мога да се разглеждат като физически жест или позиция на ръцете, очите или цялото тяло.

Но йогите преживяват мудрите като  състояние, посока на енергийния поток, която цели да свърже индивидуалната пранична сила с космическата.

В тантра има серия от медитативни мудри, които се изпълняват с ръцете. Може би една от най-познатите е чин мудра. Тя се заема с длан нагоре, а показалецът се поставя в основата на палеца, другите три пръста са изпънати напред.

Чин мудра е символ на духовния живот.

Трите изпънати пръста, отразяват трите гуни или качества на природата сатва (равновесие), раджас (динамизъм) и тамас (инерция). Въз основа на тези три качества съществува цялата вселена. В духовния живот трябва да се отделите от тези три гуни. Показалецът символизира индивидуалното съзнание или дживатма. Палецът олицетворява универсалното съзнание, Брахма или параматма. Когато съедините индивидуалното съзнание с абсолютното, като ги държите отделно от трите гуни, това е символа на духовния живот.
Това е символичното обяснение на мудрата, но има и друго, което се основава на движението на енергията в тялото. Експерименти направени чрез Кириляновата фотография показват, че в края на пръстите на ръцете има енергийни отблясъци.

Ако показалецът докосне палеца се образува кръг, който позволява на енергията, която нормално се разпилява, да се насочи обратно към тялото и към мозъка.

Ръцете са директно свързани с широк участък от главния мозък. Като използваме и двете ръце, може да се постигне съзнателен контрол над двете полукълба на мозъка.
(Teachings of Paramahamsa Satyananda vol. 2)

Още за мудрите, може да прочетете в Prana Pranayama Prana Vidya от Свами Нираджан, книжката я има и в амазон.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.