Moola Mantra

“Мантрата е като да извикваш нечие име. Също както когато викаш някого и той като дойде ти можеш да почувстваш неговото присъствие, по същия начин, когато повтаряш мантра, висшата, божествена енергия се проявяван навсякъде около теб.” Moola mantra Om Sat-Chit-Ananda Parabrahma Purushothama Paramatma Sri Bhagavathi Sametha Sri Bhagavathe Namaha Превода е направен по статия от…

Read More