“Мантрата е като да извикваш нечие име. Също както когато викаш някого и той като дойде ти можеш да почувстваш неговото присъствие, по същия начин, когато повтаряш мантра, висшата, божествена енергия се проявяван навсякъде около теб.”

Moola mantra

Om Sat-Chit-Ananda Parabrahma
Purushothama Paramatma
Sri Bhagavathi Sametha
Sri Bhagavathe Namaha

Превода е направен по статия от интернет, която в оригинал, както и самата мула мантра с различна мелодия може да намерите тук.

Значение на мантрата
Ом
Ом има 100 различни значения. Казано е „в началото беше Словото и от словото се появи всичко друго и този първичен звук е ОМ”. Ако медитирате в тишина дълбоко в себе си можете да откриете този звук Ом. Цялото творение се е появило от звука Ом. Това е първичният звук, с който вибрира цялата вселена. Ом също означава да инвокиращ по-висша, по-фина енергия. Божественият звук има силата да сътворява, съхранява и разрушава, да дава движение на всичко, което съществува.

Сат чит ананда
Сат
Присъстващото навсякъде съществуване, което е без форма, без образ, вездесъщо,  което, няма черти и качества, невидимия аспект на Космоса. Можем да кажем, че това е тялото на вселената, което е статично. Всичко, което има форма и може да се усети, е еволюирало от тази непроявена същност. Тя е толкова фина, че не може да се възприеме. Тя може да се види само, когато, вземе по груба, материална форма. Ние сме във Вселената и Вселената е във нас. Ние сме ефектът, а Вселената е причината и причината се проявява, като ефект.
Чит
Чистото съзнание на вселената, което е безгранично, вездесъщото проявление на вселената. От него е проявено всичко, което ние наричаме, Динамична енергия или сила. То може да приема различни форми. То е съзнанието, което се проявява като движение, като гравитация, магнетизъм и т.н. проявява се също като движението на тялото и като сила. Това е Висшия дух.
Ананда
Блаженство, любов, добронамереността на Вселената. Когато преживеете Висшата чиста форма на енергията на творението (Сат) и станете едно със съществуващото или преживеете аспекта на чисто съзнание (чит), ще навлезете в състояние на Божествено Блаженство (ананда). Това е първичната същност на Вселената и е най-великото, абсолютното състояние на екстаз, което можете да достигнете, когато се свържете с висшето Съзнание.

Парабрахма
Божественото в неговия абсолютен аспект; този, който е отвъд пространството и времето. Това е есенцията на вселената, която е с форма и без форма. Божествения творец.

Пурушотама
Има различни значения. Пуруша означава душа, а Утхама означава божествена, пурушотама – божествената душа. Означава също и божествената енергия на силата, която ни води от по-висшия свят. Пуруша означава също човек, а Пурушотама е енергията, която се е въплътила като Аватар (духовен водач, реализирана по рождение душа б.пр.), който да води човечеството и е във близка връзка с творението.

Параматма
Божествената вътрешна енергия, която съществува във всяко творение и всички същества, живи и неживи. Това е обитателят или Антарямин, който може да пребивава без форма или във всяка форма, която си пожелае. Това е силата, която може да дойде когато поискаш и където поискаш, за да те води и да ти помага.

Шри Бхагавати
Женският аспект, който се характеризира, като божествената интелигентност в действие, Силата (шакти). Свързва се и с аспект на творението наричан Майката Земя (Бежествената Майка).

Саметха
Заедно или общувайки със.

Шри Бхагавате
Мъжкия аспект на творението, който е неизменен и постоянен.

Намаха
Поздрав или поклон към вселената, която е Ом а също има качествата на Сат Чит Ананда, която е вездесъща, неизменна и променяща се едновременно, която е висшият божествен дух в човешка форма и без форма, която е обитател, който ни води и помага и в женска и в мъжка форма с висша интелигентност. Търся твоето присъствие и напътствия постоянно.

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.