Откъсът долу е от сатсанг със Свами Ниранджан поместен в Yogamag

Съществува ли Бог?

Аз вярвам, че съществува. Разбира се още не съм имал привилегията да го видя, може би в близко бъдеще. Първото върху, което трябва да помислим е каква е неговата форма или дали можем да го видим с очите, сетивата и какви очи са ни нужни за да го видим.
Има история за Император, който веднъж попитал своите поданници три въпроса. Трите въпроса били: Къде се намира Бог, къде стои? Каква е неговата форма? и Какво прави той?, хората помислили, но нищо не могли да отговорят.

…„можеш ли да видиш маслото в млякото?”

Накрая едно малко момче излязло напред и казало, „Аз мога да ви кажа къде стои Бог, каква е неговата форма и какво прави Той.
Императорът се зарадвал. Момчето казало ”за да ви покажа това ще ми трябват две неща – мляко и свещ”, императорът се погрижил да бъдат донесени поисканите неща. Момчето попитало императора „можеш ли да видиш маслото в млякото?” императорът отговорил, „Не, не мога”
Момчето извикало някого и му казало да разбие млякото. След известно разбиване, маслото се появило, а момчето обяснило, „Бог съществува навсякъде. Ние не можем да го видим, но чрез процес на избиване, както маслото се отделя от млякото, така познанието за Бог, виждането на Бог, може да се отдели от илюзорното преживяване на света, което е мая.

…Запалете свещта

На следващия въпрос „Каква е Неговата форма” момчето отговорило, „Запалете свещта”. Императорът направил това и момчето го попитало, „Можеш ли да ми опишеш формата на светлината, която се излъчва от свеща?”, императорът отговорил: „Не, не мога”, момчето казало: „Това е формата на Всевишния. Можеш да я познаеш, разбереш, да я видиш, но не можеш да я опишеш. Когато запалите свещ в тъмна стая, може да видите светлината, която се излъчва. Не гледайте пламъка, а светлината от него, защото пламъкът е само обект, но какво е светлината, която изпълва цялата стая. Какво е това? Можеш ли да я наречеш обект? Не, не можеш”.

…Това прави Бог…

На третия въпрос „Какво прави Той?”, момчето отговорило на императора „Това е доста сложен въпрос. Преди да отговоря на него трябва да станеш ученик.” Императорът се съгласил: „Добре ще стана”ученик”, той сложил момчето на трона и сам седнал на земята, а момчето казало, “Това прави Бог. Кара императора да седи на земята, а бедно момче като мен да седи на трона. Това е работата на Бог”

Садхана

Да възприемаме Бог като личност, която може да бъде видяна и възприета чрез сетивата, чрез ума или интелекта, или чрез очите, показва нашето невежество. Както трбва да разбиете млякото за да излезе маслото, така трябва да разбиете своята личност, за да излезе навън божественото, а това е процесът наречен „садхана” без, който нищо не може да се постигне в духовния живот.

GOD generation, organization, destruction

Вместо да разглеждате Бог от философка гледна точка, защо не го видите в светлината на практичното? Трите букви които образуват думата „Бог” представят Бог в неговото пълно проявление на плана на трите гуни – сатва, раджас и тамас. Съществува също триединството, Брахма, Вушну и Шива – Творец, Поддръжник и Разрушител. Има и три букви в думата „Бог” (GOD generation, organization, destruction) генериране, организиране и разрушение. Това са трите качества на Бог, генериране, организиране и разрушение, тях трябва да разберем в рамката на нашия живот. Щом веднъж направим това сигурен съм, че ще видим Бог лице в лице.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.