Shree Ganesh Aarti

Jai Ganesha Jai Ganesha Jai Ganesha Deva
Maata Jaaki Parvati Pitaa Mahadeva (2)

Eka Dant Dayavant Chaar Bhujadhari
Maathe Par Tilak Sohe Muse Ki Sawaari (2)

Paan Chadhe Phool Chadhe Aur Chadhe Mevaa
Ladoowan Ka Bhog Lage Sant Karen Sevaa (2)
Jai Ganesha Jai Ganesha Jai Ganesha Deva
Maata Jaaki Parvati Pitaa Mahadeva Jai Ganesh Deva

Andhe Ko Aankh Det Kohin Ko Kaaya
Banjhan Ko Putra Det Nirdhan Ko Maaya (2)
Surya Shama Sharan Aaye Safal Kijye Sevaa
Jai Ganesha Jai Ganesha Jai Ganesha Deva
Maata Jaaki Parvati Pitaa Mahadeva
Jai Ganesh Deva

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.