Йога в училище (Yoga at school)

Жак де Колон, Швейцари

Статията е поместена в брой на списание йога от 1982г.

Идеята за прилагане на йога техники в образователната система беше широко представена и множество статии в пресата бяха посветени на темата, а също и няколко рубрики в телевизионни предавания. Възникналият интерес показа, че нашата традиционна педагогика е ограничена в своите инструменти за справяне с нарасналото напрежение в модерния свят, което от своя страна оказва влияние върху децата.

Среща на изтока и запада

Идеята да се въведат йога упражнения в класната стая, започва с първоначален експеримент, който може да направи всеки учител. Повечето хора страдат от липса на концентрация. През повечето време вниманието е разпиляно, движи се от една сетивно впечатление към друго, те са изгубили контакт със своя център.

Нашата цел е да помогнем на децата да придобият концентрация, сила на паметта и баланс на нервната система, което им позволява да развият напълно всичките възможности на своята интелигентност.
Целта е да се събуди латентния потенциал. Хората, могат да го сравнят с настройването на много фин инструмент, за да може да бъде възпроизведен неговия присъщ звук. Защо да не се използва йога затова.
В началото разбира се възникнаха някои проблеми. Начина, по който упражненията се представят за децата на изток често е твърде труден за децата на запад през 20век. Нужно беше упражненията да се направят привлекателни за хората. Методът, който предлагаме е резултат от срещата на западните деца с традицията на изтока. След период от няколко месеца и чрез опита в множество проведени класове, успяхме да формулираме подходящи упражнения.

Мандалата е скритата нишката

Целта ни не беше да правим йога клас по време на учебното занимание. Работехме върху интегрирането на йога към определените учебни предмети, които се изучават например чрез дишане, концентрация, мандала. Открихме че този начин на учене е много ефективен и може да се приложи в изучаването на езици, математика или естествени науки. Упражненията могат лесно да се практикуват в класната стая и да бъдат подкрепяща методология за специфичните клонове, които се изучават.

Формулирахме прогресивно обучение, което е възможно най-пълно. Нашата основна нишка е мандалта. Мандалата е геометрична форма, с център и симетрично разположени части около него.  Тя е символ на хармония, преодоляване на хаоса и анархията. Още повече това е структурата, която може да се види на всяко ниво на реалността, например електроните се събират около ядрото, или планетите около слънцето; помислете също за цвете или пеперуда. Човекът също е мандала – неговите части са разположени около гръбначния стълб  Още повече изследванията на  такъв велик учен като Карл Густав Юнг показват, че нашата психика се развива около ядро наречено „Себе”.

Обучение за година 2000г.

Нашите цели могат да бъдат обобщените както следва:
1. Да се балансират отделните нива на личността, да ги оформим по такъв начин че да се намали напрежението. Целта ще бъде постигната чрез четири типа упражнения:
– упражнения за да се изправи гръбначния стълб (който е оста на физическото тяло) и да го направим гъвкав
– дихателни упражнения да изпълним с кислород цялото тяло, особено мозъка и да въздействаме на нервната система
– практики които да успокоят и укротят ума, като концентрация, визуализация и моментно отдръпване на сетивата
– релаксация.

2. По-дълбоката цел е да се докосне центъра на човешката личност. Дълбокото „Аз” е център на силен енергия, за който можем да станем осъзнати и с който можем да се свържем. За децата това трябва да е символичен подход, чрез рисуване и визуализиране на цветни мандали. Резултатите от прилагането на йога в училището се оказаха по-високи от това на което се надявахме, Свами Йогабхакти Сарасвати ( Мишелин Флак) достигна впечатляващи резултати в часове по Английски в Кондорцет Колеж (Condorcet College) в Париж и нашите класове в Швейцария редовно се оказваха сред най-добрите през годишните изпити. Сега много учители са въвели тези методи в техните часове и древната традиция на йога се превръща в най значим метод на обучение през 2000г.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.