Бхакти йога

За бхакти йога могат да се кажат различни неща, че това е йога на сърцето, йога на безусловната любов, отдаденост на Божесвеното в избрана любима форма, най-чистата емоция, силата на емоциите, която е канализирана към по-висш всеобхватен фокус, единение с цялото творение и т.н.
Бхакти йога е система, в която има определени средства, за овладяване и пренасочване на емоциите към нещо креативно, съзидателно, тя е път, който може да бъде извървян. Чрез бхакти йога чувствата и емоциите се пречистват и постепенно преминават от полето на тамас (инертни, негативни) през  раджас (егоистични, неспокойни) към сатвични (семпли и хармонични).

Парамахамсаджи казва, че „бхакти е пълно отдаване. Това е пълно сливане на индивидуалното съзнание с космичното.”
Това обаче е крайната реализация на един бхакта, пътя до, която минава през различни етапи. Това, с което ние съвременните хора можем да започнем е осъзнаване на какво ниво са нашите емоции в настоящия момент. До колко нашата способност да се доверяваме е проявена. Липсата на вяра, на доверие провокира появата на страха. А в нашето съвремие можем да забележим, че хората все повече и повече се страхуват от всичко.
Затова не можем да тръгнем по пътя на бхакти йога без тази първа крачка. Да повярваме в някой близък, да повярваме в необяснимата за нас логика на нещата, които се случват, да повярваме в тихите насоки, които понякога интуицията ни подава.
Друга важна стъпка на бхакти йога е да открием за себе си източник на вдъхновение, който постепенно ще трансформира, негативната нагласа на нашите емоционални реакции към по позитивни.

От Свами Ниранджан съм чувала за бхакти една игра на думи, че емоциите са енергия в движение (от англ. emotion – energy in motion)
Тази форма на енергия съществува у всеки, но тя е разпиляна в различни посоки и проявена чрез различните нашите преживявания, обич, неприязън, радост, тъга, страх, кураж, алчност, завист и т.н. Когато енергията е пречистена и канализирана това е бхакти. Бхакти йога е система, в която има различни техники, с които може да се пречисти и фокусира тази енергия. Такива практики от бхакти йога са мантра, сатсанг, джапа, молитва и др.

Свамиджи каза на един сатсанг че всички тези чувства, които изпитваме са като една кристална топка, която е поставена на фона на плат с различен цвят. Така кристалната топка приема различни оттенъци (радост, гняв, алчност, страст, привързаност и т.н.)
Кристалната топка сама по себе си няма цвят и това е бхакти.

Докато вървим по пътя бхакти йога към пълно единение и реализиране на знание за нас, за вселената, за божественото, можем да получим различни ползи, като хармонизиране на емоциите, овладяване и креативно пренасочване на  емоциите и чувствата и т.н.
И защо все пак е нужна бхакти йога на съвременният човек? Защото емоциите са също такава голяма сила, каквато са били и в древни времена. Само помислете за момент от живота си, в който сте били много влюбени, силата, която сте усещали, че кипи у вас, но не успявате да укротите, или когато сте ревнували, или ако някога сте преживявали панически страх. Именно тази мощна енергия, която ние наричаме, емоции, чувства, чрез бхакти йога може да бъде канализирана, така че да ни послужи в нашето личностно и духовно порастване.
Когато бхакти е в съчетание с йога, формата на божественост не се ограничава до една определена строго фиксирана форма и име.
Истината е една, но с много имена. Затова всеки избира сам онзи израз на божественост (с форма или без), на който неговото сърце откликва най-силно и искрено.
Бхакти йога не е религия и ако в своето разбиране я ограничим до това понятие ще се лишим от истинските ползи, които тя може да ни даде.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.