За карма йога

Да съблюдаваш законите на карма йога е трудна задача, но със сигурност не е невъзможна. Карма йогинът се движи по своя път като минава през малките събития на всеки ден.
Тестът е в отношението, което човек има към ежедневните проблеми, по-големи и по-обикновени. Онзи, който може да остане незасегнат от екзалтиращия ефект на радостните случки и от вбесяващия ефект на печалните случки е карма йоги в истинския смисъл на думата, защото той отдава всичко, което има. За такъв човек молитвата не значи припомняне за няколко рутинни минути, а значи отдаване на целия, пълен живот. За такъв човек, самия живот става постоянна молитва. Направете живота си неспираща молитва като се посветите на карма йога.
Парамахамса Сатянанда

Карма означава „действие”. Ние всички извършваме действия. Нашите сетива, мозък, нашето тяло, органи и нашия ум, всички извършват действия, заобикалящата ни среда също е в състояние на активност. Целият ни живот е процес на действие. Защо думата йога е била добавена към процеса на действие. Тя показва хармония в действието. Хармония в действието означава карма йога.
Свами Ниранджан

Бог е живот. Бог е живот в действие. Най-добрият начин да кажеш: „Обичам те, Боже”, е да живееш, давайки най-доброто от себе си. Най-добрият начин да кажеш: „Благодаря ти, Боже”, е да се освободиш от миналото и да живееш в настоящето, тук и сега.
Дон Мигел Руиз

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.