В йога, съществуват много разнообразни методи, техники и практики. Различните пътеки на йога, предлагат разлчни инструменти. Всички пътеки, обаче водят към една и съща цел – разширяване на съзнанието и преживяване на нашата истинска същност. Същност която се простира отвъд сетивния свят на физическо тяло, емоции, мисли и т.н.

Макар разделени в отделни клонове, някои практики могат да се видят в повече от един клон на йога. Мантра, например, се използва и в нада йога и в бхакти йога, и в крия йога и т.н.

Типове хора

Някои хора са по-емоционални, други по-интелектуални, трети по-дейни, четвърти по-интуитивни и т.н. В зависимост от тяхната доминираща природа, те естествено са привлечени по-силно към един или друг клон на йога. За цялостно и хармонично развитието на личността, обаче, е добре да се интегрират практики от всички видове йога.

Някои от основните пътеки на йога – клонове на йога

Хата йога

В йога упанишадите хата йога се смята за начин да се постигне физическо и ментално пречистване и баланс. В йога литературата „хатха” се разглежда като понятие формирано от две мантри „хам” и „тхам”. Тези мантри са свързани с ида и пингала нади. В този контекст хата йога е тази йога, с която се постига баланс между тези две сили. Ида нади, менталната сила наричана още чит шакти и пингала нади, динамичната сила, която се изживява на физически план, наричана още прана шакти.

Шаткармите

Традиционно техники от хата йога са били разделени в шест групи – нети, дхаути, басти, наули, капалабхати и тратака. Това са шесте традиционни шаткарми. Шат значи шест, карма – действие. Отделно от тях, някои автори са разширили понятието за хата йога като са включили и други аспекти, и са я направили цялостна система сама по себе си.
В действителност има няколко упанишади, които също допускат много от раджа йога техниките, някои аспекти от яма, нияма, асана, пранаяма и т.н.

Крия йога

Крия йога не изисква концентрация, или отдръпване на сетивата от външната среда. В крия йога се използва движение на осъзнаването и ротация на съзнанието от една точка до друга. Самата дума крия означава действие или движение и в този контекст активност или движение на съзнанието или осъзнаването.“Kriya and Yoga” Paramahamsa Syatananda

Карма йога

Карма йога е йога, в която всяко действие може да се използва като средство за разширяване на съзнанието и разгъщане на истинската ни същност.
Три са основните принципи, които когато се приложат трансформират, всяко действие (карма) в йога практика. Те са медитативно осъзнаване на процеса, в който участваме, изпълнение на дейността по най-добрия за нас възможен начин и непривързаност към крайния резултат.
Карма йога не е тежка физическа работа, карма йога е усилена работа, в която усилието е да се прилагат трите принципа изброени по-горе.
Когато в карма йога има елемент на бхакти и онова, което извършваме е в полза на някого, това е сева йога. Благотворителността, при която се очаква благодарност или друга лична полза не е сева йога. Пример за голям сева йога, човек, който служи безпристрастно е личността на Майка Тереза.

Бхакти йога

От Свами Ниранджан обяснява бхакти с една игра на думи, той казва, че емоциите са енергия в движение (от англ. emotion – energy in motion)
Тази форма на енергия съществува у всеки, но тя е разпиляна в различни посоки и проявена чрез различните нашите преживявания, обич, неприязън, радост, тъга, страх, кураж, алчност, завист и т.н. Когато енергията е пречистена и канализирана това е бхакти. Бхакти йога е система, в която има различни техники, с които може да се пречисти и фокусира тази енергия. Такива практики от бхакти йога са мантра, сатсанг, джапа, молитва и др.

Кристалната топка

По ощe един, интересен Свамиджи говори на сатсанг, че всички тези чувства, които изпитваме са като една кристална топка. Поставена на фона на плат с различен цвят, кристалната топка приема различни оттенъци. Отенъците са радост, гняв, алчност, страст, привързаност и т.н.
Кристалната топка сама по себе си няма цвят и това е бхакти. Бхакти йога е йога, която изиства кристалната топка.

Гяна йога

Йога на знанието и и мъдростта постигнати чрез спонтанен себе-анализ и изучаване на абстрактни или неясни идеи; път на знанието; постоянно и сериозно размишление над истинската природа на себето както е предавана от Гуру; съзерцание, като основен инструмент за постигане на висше познание за релаността; жива мъдрост. „Sanskrit glossary of yogic termes” Swami Yogakanti

Раджа йога
Врити

Всяка практика на раджа йога е насочена към промяна на състоянието на ума. Да станем осъзнати за вритите, които ни ограничават и да се справим с тях. По този начин ще изживеем целия блясък на нашето съзнание. Думата вритти произлиза от вритта, което означава кръгово движение.
Вритите означават модификации на ума. Ако хвърлим камък във водата, ще видим вълнички, които се разпространяват към брега от мястото, където камъкът е ударил водата. Тези кръгови вълни са проявени от една единствена случка, от едно единствено съприкосновение на камъка с водната повърхност. Ако камъкът удари водата, той ще създаде много вълнички, не само една.
По същия начин вритите дават живот на много външни изрази, състояния и виждания за живота.

Цветни очила

Вритите са  различните цветни очила през, които възприемаме света. Понякога светът изглежда красив и розов; друг път сив и облачен. Един ден се носим окрилени от някоя мисъл, друг път се съмняваме в рационалността на това, което се мислили преди малко. Това е ролята на вритите.
Петте модификации на ума  (врити), които са известни и Патанджали обяснява в своите Сутри са: прамана-директно познание, випарая-погрешно познание, викалпа-фантазия, нидра-сън, смрити-спомени.

Нада йога

Нада йога е процес на все по-дълбоко и по-дълбоко проникване в истинската същност на нашата личност, чрез слушане на фините вътрешни звуци „Sanskrit glossary of yogic termes” Swami Yogakanti.
Думата нада идва от Санскритския корен „над“, което означава „поток” (да тече). Затова етимологичното значение на нада трябва да значи процес или поток на съзнанието. Обикновено думата нада си използва като звук. Според честотата, фиността или проявеността звукът съществува на четири нива. Те са: пара; пашянти; мадхяма и вайкхари. “Nada yoga” Paramahamsa Satyananda

Кундалини йога

Този вид йога включва различни техники, които са свързани с работа с енергийните центрове чакри, разположени по сушумна нади и други по-малки центрове наречени марми разположени там, където се пресичат по-малки нади. Целта на кундалини йога е да събуди спящата енергия кундалини, която се намира в основата на сушумна нади, муладхакра чакра. Когато тази енергия се пробуди и потече нагоре по сушумна, ако всички чакри са пречистени и пътя нагоре е свободен тя достига до агя чакра там се слива с ида и пингала и човешкото съзнание се издига на по-високо ниво.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.