“Различно пътуване”, Пауло Куелю

“Външното пътуване е само отражение на вътрешното пътуване, което винаги е било достъпно за всички.” Парамахамса Сатянанда Когато пътуваме, развиваме ума си. Докосваме се до нови култури, храни, обичаи, а и до новата вибрация на самото място. Умът е провокиран да излезе от навика на познатото. Предизвикан е от новите впечатления, които получава по време…

Read More