Какво е медитация

Медитацията днес е много популярна дума, която се използва като синоним за много различни неща. Тя е едновременно техника и състояние, нейните цели могат да с разглеждат също на много равнища. Парамахамса Сатянанда, често казва в своите учения, че това, което ние практикуваме са по-скоро техники на пратияхара, с които се постига дълбоко отпускане. Това…

Read More

Мауна, пътя на тишината

Дефиниция Практиката мауна, не е просто мълчание, тя стремеж към тишина на различни нива. Човек може да развие практиката си от вън на вътре: Тишината, мауна може да се изрази на много нива. – прекъсване на вербалната комуникация (може да общувате с бележки, ако нещо ви е необходимо); – прекъсване на всякаква форма на общуване…

Read More

Шанти мантра

Шанти мантра, с нея започва и завършва Ишавася упанишад. Текст, в който описва природата на Висшата същност. Ом пурнамадах пурнамидам 1 Ом пурнамадах пурнамидам 2 Ом пурнамадах пурнамидам 3 Ом пурнамадах, пурнамидам, пурнат пурнамудачяте пурнася пурнмадая пурнамева вашишяте. Ом шанти, шанти, шанти  Има различни преводи ето някои тях. Ом онова е пълнота, това е пълнота,…

Read More

Учебник по Хата йога

„Асана Пранаяма Мудра Бандха“, e учебник с много подробни обяснения на позите (асана) и илюстрации към тях, описание дихателни практики (пранаяма), мудри, бандхи, очистителни практики, и систематизирана теория за историята на хата йога, за някои основни понятия от психо-физиологията на йога. Автор на този йога буквар за хата йога е Свами Сатянанда Сарасвати. Целта на…

Read More

Медитация за една минутка

Как така медитация за една минутка? Техниката във филмчето One moment meditation е позната, за тези, които практикуват йога от известно време. Тя е свързана с осъзнаването на естествения дъх. Идеята да използваме една минутка за осъзнаване изцяло и само на дъха в различни ситуации, на различни места е доста практична и наистина помага да…

Read More