Сатя – истинност

Яма – сатя (истинност) Да спазваш сатя означава да казваш истината, да изразяваш истинност в цялото си поведение, да не се преструваш и т.н. Когато мислим за сатя – истината, винаги можем да си спомним, че все още сме в позицията на слепците от историята “Слепите и слона”. Ние все още виждаме и разбираме нещата…

Read More