Хари Ом Тат Сат – значение

В края на всяко занимание завършваме с мантрата Хари Ом Тат Сат. Понякога има питания какво значи този поздрав Хари Ом Тат Сат. Парамахамса Сатянанда обяснява: “Hari Om Tat Sat. Om is the supreme, transcendental being. Hari is all-pervading, immanent reality. The supreme reality is not only transcendent, it is immanent as well. It is…

Read More