Днес докато се разхождахме из Пирин, разговаряхме за дърветата и как тяхната коренова система е свързана. Макар над земята всяко дърво да изглежда отделно и самостоятелно. Корените на дърветата не само са преплетени, нo и по между им съществува обмен на различни вещества.

Растения и дървета буквално комуникират помежду си…

Ето един текст поместен във вестник „Марица“, който накратко засяга темата:

“Растения и дървета буквално комуникират помежду си благодарение на сложна мрежа от корени и гъби. Това показват резултатите от изследването на горски еколог. Гъбите свързват различни коренови системи на едно дърво или растение с друго, като така спомагат за преноса на ценните вещества от почвата до съседните растения, пише http://fresh-science.com.

Според специалистите горските растения по-скоро помагат помежду си като споделят и пренасят нужните елементи през общата коренова система, вместо да се конкурират. Това разкрива една по-обща картина на взаимоотношенията при растенията.

Въпреки че гледаме на всяко едно растение като отделен вид, трябва да приемем гората като един организъм. Хипотезата за общ организъм наречен “Гея” не е нещо невероятно. Сложната мрежа която растенията в гората използват за комуникация и пренос на хранителни вещества много наподобява невронните връзки в мозъка.”

Човечеството – как хората си влияят, защото са част от едно цяло

Подобно на растенията според йога и хората на физически план изглеждат отделени един от друг, но на ниво съзнание са свързани. По между ни протича фин обмен, който повлиява различни процеси на промени.

Като се повиши нивото на вибрация на един човек, това въздейства и върху околните. Затова много учители казват, че по-ценно от това да се стремим да променяме света е да променим себе си. Като израстваме самите ние, помагаме в процеса на еволюция и растеж, и на другите хора. Човечеството е един общ организъм, макар често да изглежда като организъм с автоимунно заболяване, който унищожава сам себе си.

В същия разговор беше споделен и още един красив пример за тази свързаност между хората. Хората могат да се разглеждат като острови. Над повърхността на моретата и океаните островите са отделни късчета земя, но на дъното на тези огромни водни басейните те са свързани.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.