Групата от практики паванамуктасана 1 позната още като антиревматична серия – семпла, лесна, с многостранно въздействие

В статия посветена на тази група от асани “Паванмуктасана: великият лечител“, Д-р Саняси Гопалананда пише:

„Движението позволява промяна, а промяната е обновление, подмладяване. Паванмуктасана, затова могат да се дефинират, като серия от асани, които освобождават движението, противопоставяйки се на застоя, дегенерацията и заболяванията, позволявайки да се осъществи промяна, обновление и подмладяване“

Паванмуктасана 1 (ПМ1) – дефиниция

pm1-polziДумите в санскритския език имат много повече от едно значение, затова и различни термини в йога могат да се интерпретират по-широко.
По този начин се разглежда и думата паванмуктасана.

Ето някои значения:

  • паван – вятър – движение – прана – обратното на застой и стагниране – вата доша, принципът на движение и промяна
  • мукта – освобождавам
  • асана – практика изпълнена с осъзнаване (така се активират други по-висши центрове на мозъка)

Активиране на движението в опорно двигателната система

Когато тялото е гъвкаво то е по-малко предразположено към травми. Мускулният баланс помага да се поддържа правилна стойка на цялото тяло.

  • Въздействие върху мускулите

Натоварването на мускулите при серията паванмуктасана е различно от това при други класически асани. То се случва без прекомерно напрежение, без излишна тежест за мускулите. Използва се само тежестта на онази част от тялото, която е непосредствено ангажирана с движението на определена става. Например при раздвижване на китката в ПМ1 се използва тежестта на дланта, докато в някои класически асани, китките поемат тежестта на цялото тяло.

В мускулите се разпознава мускулен рефлекс, който се осъществява, чрез улавяне на сигнали от мускулното вретено. Това означава, че когато правим резки движения мускулите директно получават задача да се съкратят. Така тялото се пази, но честото съкращаване на мускулите не им позволява да се разтегнат, да се огъвкавят.

Преодоляване на мускулния рефлекс с цел постепенно мускулите да се издължат, огъвкавят може да стане чрез задържане в позата. При по-голяма продължителност на задържане мускулното вретено спира да разпознава опъна и мускулът се отпуска. Но в този случай е важно да сме изключително осъзнати, до къде тялото може да стигне без да го пресилваме, за да не създадем травма.
Другия вариант, за преодоляване на мускулиния рефлекс е чрез по-бавно изпълнение на движението. В серията паванмуктасана това е една от причините движенията да са по-плавни и релаксирни, за да останат отпуснати мускулите, които искаме да огъвкавим. И като прилагаме съвсем лек натиск ефектът се постига по един безопасен начин и подходящ особено за хора, които са по-сковани и обездвижени.

  • Здраве за ставите

Смазване на ставите. С постепенно разширяване на възможността за движение се увеличават частите от ставите, които могат да се смажат със синувиална течност. Този процес на смазване чрез синувиалната течност поддържа тяхната подвижност и добро състояние.

Подобрява се кръвообращението

Кръвта в артериите чрез големите тласъци на сърцето, по-силно изпомпване. Във вените тя се предвижва, чрез притискане на заобикалящите ги мускули и задържане на потока в посока движение на горе към сърцето, чрез клапи. При редовно практикуване на ПМ 1, мускулите се активират, напомпват, вените се масажират и кръвообращението и притокът на кръв се подобрява.

Лимфната система

Тя се активира по подобен начин, чрез активност на мускулите.

Китайската медицина – (“investigating Pawanmuktasana оn the basis of the nadi and meridian systems”)

Китайската медицина има много близко разбиране до това на йога за финото енергийно тяло в човека. В китайската медицина пътищата, по които протича фината жизнена енергия се наричат меридиани, в йога надиси. Самата енергия – ки или прана.
Тези пътища достигат до определени органи в тялото и ги захранват с енергия.
Когато липсва движение и притока на ки или на прана намаява, могат да се появят различни заболявания.
Серията паванмуктасана пречиства пътищата от блокажи и стимулира движението на праната.

Затова и Паванмуктасаните се смятат за асани, чиято основна цел е да създаде, да провокира вътрешно движение на всички нива, движение на ниво физическо тяло (стави, мускули, кръвообращение, лимфна система), движение на жизнената енергия, движение на осъзнаването.