Духовен дневник

Воденето на духовен дневник ще даде ясна представа за садханата, която трябва да се прави и грешките направени през определен период от време. Духовн дневник текст от Свами Шивананда Духовния търсач, трябва да записва в духовния дневник Духовния търсач, трябва да записва в духовния дневник, времето на ставане сутрин, времето на лягане, часовете сън. Часовете…

Read More

Жабата от кладенеца

Което не може да се побере в моя кладенец, то не съществува… Дали сме като жабата в кладенеца или имаме малко вяра, че има неща, които са отвъд…? Има история за жаба, която цял живот живяла в кладенец. Минал половината и живот и тя все още не била напускала кладенеца. Един ден докато тази жаба…

Read More