Нияма – ишвара пранидхана

Ишвара пранидхана – вяра в по-висша реалност  Ишвара пранидхана означава вяра в по-висша реалност и понякога също се превежда като предаване на Бог. Осъзнаването, че има по-висша сила се изразява и в отношението ни към света. Често в живота си ние получаваме благословии, послания. Дават ни се насоки под формата срещи с хора, ситуации, събития. Но ние…

Read More

Нияма – сауча (чистота)

Ями и ниями Ниямите – препоръки, които, ако можем да следваме спонтанно водят до балансиране на ума. Ями се относят към взаимодействието ни с външния свят, външната среда, ниямите са свързани с вътрешния свят. Първата нияма е сауча. Сауча означава чистота. Това понятие може да се намери и в хатха йога. Там се казва, че за…

Read More