Отделният човек, една брънка от веригата на света

Книгата “Спокойният ум” е сборник от материали от един семинар със Свами Шивамурти.

Свами Шивамурти започва уводната част с представяне на една верига, по която всяко едно нещо води до следващото.

“Това вътрешно напрежение води до колективно психологическо напрежение, което се проявява в нещастен семеен живот, хаос и липса на ред в социалния живот, както и в агресия и воюване между обществата и нациите.”

Защо да започнем със себе си?

Някои умни хора казват, че човек може да промени заобикалящата го среда по един единствен начин, като започне от себе си. Защо това е така?
Хората осъзнават, че са напрегнати, уморени и как това ги кара да се чувстват. Това напрежение, което те изпитват, обаче влияе не само на тях. То ще се отрази на всеки друг човек, с който те си взаимодействат.

Ако човек е искрен, със сигурност, ще си спомни поне няколко ситуации, в които се е отнесъл по-грубо, невнимателно, понякога дори несправедливо към други хора, само защото е бил вътрешно напрегнат и изнервен.

Когато сме спокойни, ставаме по-търпеливи, по-разбиращи, по-интелигентни в своето общуване с хората.

Служи на другите, помагай, прави добро – има ли отношение релаксацията?

Често в много духовни, а още повече религиозни системи се казва – служете на другите, обичайте другите, правете добро.
В какво се изразяват тези действия?

Ако потърсим двигателя на истинското служене, ще трябва да се обърнем към себе си.
Първата стъпка, в това да сме от полза на другите, с присъствието си в света, е да намерим своя собствен мир.

Ако ние сме спокойни, релаксирани, по-устойчиви на стреса и външните проблеми, ще бъдем и по-добра упора, за хората около нас. В контекста на казаното до тук – да се научиш да релаксираш е отговорност към света! Ако искаш да помогнеш на другите, на близките, на съседите, на хората в криза, помогни първо на себе си.
Умението да намираш своя вътрешен център на покой, може да изглежда, като един егоцентричен акт, но в по-широк и по-дълбок план, това умение е първата стъпка на служене.

Предай нататък, сподели това преживяване на покой

Колкото повече хората изчистват повърхностните и дълбоките си напрежения, толкова по-добре за всички. Човек е част от цялото, която влияе!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.