малките неща

Това е история, която разказва за малките неща, които имат значение. 

Един човек се разхождал сутринта по брега на океана. Забелязал, че със сутрешния прилив, стотици морски звезди били изхвърлени на сушата. Те все още били живи.

Мъжът взел една звезда и я хвърлил обратно във водата. Продължил да повтаря това с още звезди.

Точно зад него вървял друг човек. Последният го настигнал и учудено попитал: “Какво правиш? Изхвърлени са стотици звезди. На колко ще успееш да помогнеш? Какъв е смисълът? Какво променя това?

Мъжът не отговорил веднага, направил няколко крачки, взел още една звезда, хвърлил я във водата и тогава казал, “За тази има смисъл, за нея променя всичко.”

Всеки жест има значение за някого. Малките неща, които правим са също толкова важни!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.