Колкото и да четем, за Гуру и ученик, тези понятия могат да останат за нас само теоретично знание. Да бъдеш ученик не е лесна работа, особено, когато егото е твърде силно. Малцина наистина стават ученици, макар и да се наричат така. Повечето хора остават на ниво последователи на определени идеи, което също е нещо, но не всичко.
За тези, които търсят съвършения Гуру, той може никога да не се появи. Учителят, които изберем може да има много недостатъци, но по-важното е дали ние носим качествата на ученик. Ами днес може да не притежаваме много такива качества, само едно или две, но те са първите стъпки на дългия и със сигурност трънлив път, на намирането. В тази връзка публикуваме историята по-долу. ТЕ е както мъдра, така и комична, дано ви усмихне и окуражи да продължите с вяра и към следващите стъпки.

Гуру бхакти
От Свами Шивананда, „Вдъхновяващи истории”

Имало някога добър човек,с духовни търсения, който посеил сатсанги и там чул, че благословията на Гуру е необходима, за да се постигне реализация на Бог. От този момент нататък човекът започнал да търси Гуру, от който да получи инструкция и да практикува садана. Срещнал много светци, но във всички намирал някакви недостатъци. Той имал заблуден ум, ограничен и ориентиран към намиране на недостатъците поглед. Затова не можел да намери Гуру. Докато човек не се освободи гордостта на интелекта и знанието и не стане като дете с безгранична вяра, няма да открие подходящ гуру.
Веднъж докато си седял у дома, в много тъжно настроение , съпругата му го попитала каква е причината. Той и отвърнал, че тъгува, защото не може да открие подходящ Гуру, който да му покаже пътя към Бог.

“…човека, който първи се появи да приемат за техен Гуру…”

Жената предложила да отидат в гората през нощта, да седнат край пътя и човека, който първи се появи да приемат за техен Гуру. Съпругът се съгласил. На следващия ден направили както решили. Случило се така, че тогава край мястото, където те седели, минал бързайки крадец с току що откраднати бижута. Двойката веднага го сграбчила за краката и го приела за техния Гуру. Започнали да го умоляват да ги научи на Гуру мантра.
Крадецът се изненадал и уплашил, а те му разказали своята история.

Той се впечатлил от разказа и им признал истината, че е крадец. Двойката въпреки това, не искала да го пусне и настоявала да ги научи на Гуру мантра. Крадецът си дал сметка, че ако се забави още ще го заловят. Затова, за да може да се измъкне казала на двамата да се наведат надолу, да затворят очи, да се хванат за ушите и да останат в тази поза, докато не има каже да спрат.

Те го послушали и заели съответната поза. Останали така през цялата нощ, на следващия ден също, без да взимат никаква храна, нито вода. Междувременно крадецът бил заловен и хвърлен в затвора.

Даршан от Вишну

Богът Вишну и Богинята Лакшми, били впечатлени от вярата и усилието на двамата съпрузи. Лакшми станала неспокойна и помолила Вишну, да отиде при тях и да им даде Даршан (да им се яви, б.пр.). Вишну се показал пред тях. Двойката била много радостна от неговата поява, но двамата не отворили очи, нито се изправили. Вишну ги помолил да се изправят, но те отговорили, че ще го направят, само, когато получат позволението на своя Гуру. Ето защо Вишну се явил в съня, на управника на държавата, Раджата, и му казал да освободи крадеца.  Първата нощ Раджата не повярвал, че съня е истински, но след като той се повторил и през следващите две нощи, издал заповед да освободят затворника.

“…ще ви даря с нов даршан и освобождение от цикъла на живота и смъртта.”

Тогава Вишну се явил в съня на крадеца и му казала да отиде на мястото, където двойката все още не помръдвала от позата и да ги освободи от нея и да им каже да отворят очи.

След като бил освободен крадецът веднага отишъл в джунглата и освободил от задачата семейството. Те му разказали за своя даршана с Вишну, а крадецът на тях за неговия сън. От небето се чул глас: „Много ми хареса да видя, силната вяра, която имате към своя Гуру. Практикувайте, Баджан, Джапа и медитация редовно и ще ви даря с нов даршан и освобождение от цикъла на живота и смъртта.”
От този ден нататък крадецът се отказал от своя навик да краде, а съпрузите правели редовно това, което има казала Вишну и станали освободени души приживе.
Предаността и покорството на Гуру могат да постигнат всичко. Гуру Бхакти е висшата сила, която може да донесе просветление. Отдадеността на последователя е това, което внася благословия и просперитет в живота му.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.